Wskaźniki jakości usług « wróć do poprzedniej strony

Aby mieli Państwo pewność, że NETICO S.C. dba o jakość świadczonych usług, publikujemy wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych. Dzięki nim zarówno Państwo, jak i my sami widzimy, które elementy należy poprawić, a co funkcjonuje bez zarzutów.

Okres od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

L.p. Wskaźnik Wartość
1. Wskaźniki administracyjne.
1.1. Wskaźnik średniego czasu połączenia z personelem 6,77 s
1.2 Wskaźnik poprawności faktur 99,99 %
2.1 Wskaźniki techniczne.
2.1.1.1 Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych 98,00 %
2.2. Dla usługi dostępu do Internetu.
2.2.1 Prędkość do Abonenta (DL) 99,56 Mb/s
Prędkość od Abonenta (UL) 11,39 Mb/s
2.2.2 Opóźnienie pakietów danych 0.37 ms

Raport przygotowany dla prędkości 100/10 Mb/s.

 

Okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

L.p. Wskaźnik Wartość
1. Wskaźniki administracyjne.
1.1. Wskaźnik średniego czasu połączenia z personelem 6,22 s
1.2 Wskaźnik poprawności faktur 99,97 %
2.1 Wskaźniki techniczne.
2.1.1.1 Wskaźnik skuteczności połączeń telefonicznych 98,49 %
2.2. Dla usługi dostępu do Internetu.
2.2.1 Prędkość do Abonenta (DL) 99,43 Mb/s
Prędkość od Abonenta (UL) 11,45 Mb/s
2.2.2 Opóźnienie pakietów danych 0.38 ms

Raport przygotowany dla prędkości 100/10 Mb/s.

3. Informacje dodatkowe.

3.1 Informacja o zasięgu.

Zasięg naszych usług

 

Wskaźnik średniego czasu połączenia z personelem - wyliczany jest od momentu zestawienia połączenia do momentu odebrania połączenia przez konsultanta – dla operatorów z liniami obsługowymi tj. bez IVR.

Wskaźnik poprawności faktur - wyrażona w procentach liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.

Wskaźnik prędkości transmisji danych - stosunek ilości przesłanych danych do czasu trwania Interwału. Dane przesyła się w postaci ciągłego stru-mienia danych do (UL) i z (DL) serwera testowego w trzech Interwałach czasowych po 30 s każdy.

Wskaźnik opóźnienia pakietów danych -  średni czas komunikacji od Sondy Pomiarowej do Serwera Testowego i z powrotem.